אפרסק נוי

Prunus persica

נשיר

גובה כבוגר: קוטר נוף כבוגר: מבנה נוף: התאמה אזורית: צבע פריחה: עונת פריחה:
6-10 מ' 10-12 מ' צריפי מתאים לכל חלקי הארץ פריחה שולית אביב

יישומים, המלצות ודגשים:

תמונות נוספות בעונות השנה השונות:

Skip to content