משתלת הוכברג


טל 08-8574214

עידית 050-4609013

idit@hochberg-export.com

רחוב העולים , מושב ביצרון

לביקורים נא לתאם מראש